M E D I C A L
+32 (0)3 653.08.01
Maandag-Vrijdag: 9:00 - 17:00

Let's be Together

Extra info thumb
  • 1547 Alfred Drive, New York
  • +718-219-9927
  • example@gmail.com

TANDARTSPRAKTIJK TANDHEELKUNDE ANTWERPEN PRIJZEN BELGIE

SINUSLIFT PRIJZEN / PRIJS SINUSLIFT

Het doel van een botopbouw is het geschikt maken van de onder- of bovenkaak voor het plaatsen van implantaten. Wanneer een tand of kies wordt verwijderd, verandert de vorm van de kaak. De kaak wordt na enkele maanden vaak smaller en lager. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om direct een implantaat te plaatsen. Een implantaat moet immers stevig in het bot geplaatst worden.

Wanneer er onvoldoende bot aanwezig is, dan wordt het plaatsen van een implantaat vooraf gegaan door een botopbouw. Uw kaak kan worden verbreed en/of verhoogd. Soms is het ook nodig om de bodem van de neusbijholte in de bovenkaak op te vullen met bot (dit wordt een sinuslift genoemd). Zo wordt als het ware een nieuw fundament gecreëerd waarin het implantaat houvast kan vinden.

SINUSLIFT PRIJZEN / PRIJS SINUSLIFT

Onderzoek

Wanneer u zich meldt voor uw eerste afspraak op de polikliniek zal er een röntgenfoto worden gemaakt die de hoogte en dikte van het bot in de kaak laat zien. De gegevens van deze rontgenfoto tesamen met het klinisch onderzoek zullen bepalen of er bij u een botopbouw nodig is en op welke manier deze botopbouw plaats zal vinden.

Lichaamseigen bot

Wanneer er een of twee tanden of kiezen worden vervangen door een implantaat, en er onvoldoende bot aanwezig is om het implantaat direct te plaatsen, dan kan het bottransplantaat vaak uit uw mond worden genomen. Veel gebruikte plaatsen om het bot te lenen zijn de regio van de verstandskies, de kinstreek of achteraan in de bovenkaak.

Mist u veel meer tanden en kiezen (bijvoorbeeld bij een volledige bovenprothese), dan kan het zijn dat de hoeveelheid bot niet uit de mond gehaald kan worden. In dat geval kan de kaakchirurg uw kaak herstellen met een blokje bot uit uw bekkenkam. Deze behandeling is altijd in narcose, en daarna blijft u een nacht op de verpleegafdeling.

Kunstbot, ook wel bot uit een potje genoemd, wordt door ons gebruikt als aanvulling bij het gebruik van lichaamseigen bot of soms alleen als er een kleine botopbouw (bijvoorbeeld mini sinuslift in de bovenkaak) nodig is. Het uitvoeren van een grote botopbouw (grote sinuslift bijvoorbeeld) met alleen kunstbot is in onze ogen niet correct. Het duurt dan simpelweg te lang om het kunstbot door het lichaam om te laten zetten in echt bot waarin geimplanteerd kan worden. Veel beter kan dan lichaamseigen bot (met daarin de bot stamcellen) in combinatie met kunstbot worden gebruikt.

De behandeling op de polikliniek met bot uit de mond

Vóór de behandeling krijgt u een plaatselijke verdoving. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een steriel laken over de borst en ogen dat u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij zo schoon mogelijk kunnen werken. Wanneer de verdoving is getest, wordt begonnen met het aan de kant schuiven van tandvlees op de plaats waar de vorm van de kaak wordt hersteld. Vervolgens wordt de kaak schoongemaakt en voorbereid op het aanbrengen van extra bot. Hierna wordt bot verwijderd achterin de kaak op de plaats van de verstandskies of eventueel kin. Dit gebeurt met een boortje. Dit bot wordt op maat gemaakt en vastgezet op de nieuwe plaats met een titanium schroefje. Het tandvlees wordt hier overheen gesloten met hechtingen die langzaam op zullen lossen. Als er een mini-sinuslift wordt uitgevoerd wordt er in de neusbijholte een klein luikje gemaakt en wordt het slijmvlies van de neusbijholte omhooggeklapt. Hieronder wordt dan het bot aangebracht. Deze behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

De behandeling in narcose met bot uit de bekkenkam

Op de dag van de operatie wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Onder narcose wordt een stukje bot uit uw bekkenkam verwijderd. In uw mond wordt vervolgens het tandvlees opzij geschoven, op de plaats waar het bot wordt aangebracht. Als er implantaten zijn gepland in het gebied onder de neusbijholte, wordt er ook een luikje gemaakt naar de neusbijholte, en wordt het slijmvlies dat de neusbijholte bekleed aan de kant geschoven. Onder het slijmvlies wordt het geoogste bot dan ook voor een deel aangebracht. Indien nodig wordt de kaak breder gemaakt of zelfs iets hoger. Het tandvlees wordt dan weer terug gelegd en vastgehecht met hechtingen die langzaam op zullen lossen. Deze behandeling duurt ongeveer 1 uur. Na deze operatie blijft u een nacht in het ziekenhuis. U mag gelijk voorzichtig lopen, maar de wond in de bekkenkam kan wel pijnklachten veroorzaken. Hiervoor krijg u pijnstillers voorgeschreven door uw kaakchirurg.

Na de behandeling

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt het beste al voor de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U hebt hier instructie van de kaakchirurg, de assisterende of van de verpleegkundige op de afdeling gekregen. U krijgt een recept mee. Het voorgeschreven mondspoelmiddel start u de dag na de behandeling.

Zwelling en pijn kunnen bij deze behandeling optreden en zorgen er voor dat u uw boven- en/of ondergebit waarschijnlijk de eerste week niet kunt dragen. Bij een plaatselijke botopbouw is zwelling vaak veel geringer, en zult u hier minder van merken. Door de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Deze zwelling is na 2 dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de wangen voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Verdere verzorging

Voor de verzorging van het gehechte tandvlees gebruikt u het voorgeschreven mondspoelmiddel. De eerste 2 weken kunt u het beste zachte voeding gebruiken, om het aangebrachte bot onder het tandvlees zo min mogelijk te belasten. Ook is het beter om de eerste twee weken niet te roken, omdat de hete rook de wondgenezing verstoort, en het vastgroeien van het aangebrachte bot negatief beïnvloed.

Het vervolg

Twee weken na het aanbrengen van de botopbouw komt u voor controle op de polikliniek. De eventueel nog aanwezige hechtingen worden verwijderd. Als het nodig is, dan passen we voor u uw gebitsprothese weer aan, zodat u dat kunt dragen. Drie tot vijf maanden na het aanbrengen van de botopbouw (dit is afhankelijk van de plaats in de mond en de hoeveelheid aangebracht bot) is het ingroeien van de botopbouw klaar. Op dat moment worden de aanwezige schroefjes verwijderd uit de kaak. Nu is uw kaak klaar voor het aanbrengen van implantaten.

Onze troeven

Kennis

Onze tandartsen blinken uit door opleiding, ervaring en actuele vakkennis.

Technieken

Geavanceerde technieken van onze tandartsen zorgen ervoor dat alle ingrepen kunnen plaatsvinden tijdens een dagopname.

Ervaring

Onze tandartsen schitteren met jarenlange ervaring op professioneel vlak.

Heeft u vragen ?